Adatvédelmi irányelvek

Általános rendelkezések
1.
Az Online Áruházon keresztül gyűjtött személyes adatok rendszergazdája Marcin Błahyj, aki Błahyj Marcin MOSSA néven vállalkozást vezet. A vállalkozás székhelye: ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Lengyelország, adóazonosító száma: 8792402272, Statisztikai számjele:340352543, illetve Piotr Błahyj, aki MOSSA Piotr Błahyj néven szintén vállalkozást vezet. E vállalkozás székhelye: ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Lengyelország, adóazonosító száma: 8792429319, Statisztikai számjele: 341215630. Közösen vezetnek polgári jogi társaságot, melynek neve MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c., székhelye: ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Lengyelország, adóazonosító száma: 8792554728, statisztikai számjele: 340440230, email cím: hu.store@e-mossa.eu - továbbiakban „Adminisztrátor” és aki egyben az Internet Bolt Szolgáltatója és Eladója is. Önök, mint Felhasználók személyi adatai Adminisztrátorának elérhetőségei lejjebb vannak megadva:

Marcin Błahyj, Piotr Błahyj
ul. Barwna 53
87-100 Toruń, Lengyelország
e-mail cím: dane.osobowe@e-mossa.eu
2.
A Felhasználók személyes adatait a Személyes Adatok Feldolgozása Vonatkozásában az Egyének Védelméről és az Ilyen Adatok Szabad Áramlásáról, valamint a 95/46 / EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 Rendeletnek megfelelően kezeljük. (Általános Adatvédelmi Rendelet) - a továbbiakban "GDPR" és az ide vonatkozó nemzeti előírásoknak megfelelően, azaz. A Személyes Adatok Védelméről szóló, 2018. május 10-i Törvény (Jogi Közlöny, 1000. tétel a későbbi módosításokkal együtt) és az Elektronikus Szolgáltatások Nyújtására Vonatkozó, 2002. július 18-i Törvény (Jogi Közlöny, 2017. cikk, 1219, a későbbi módosításokkal együtt).
3.
Adminisztrátor különös gondot fordít az érintettek érdekeinek védelmére, különös tekintettel arra, hogy az általa összegyűjtött adatokat a jogszabályoknak megfelelően dolgozzák fel, és csak a meghatározott törvényes célokra gyűjtsék össze, és ne végezzenek ezekkel az adatokkal semmiféle, a meghatározott célokkal összeférhetetlen további feldolgozást. A személyes adatok Adminisztrátor általi kezelése tényszerűen és megfelelő módon történik, az adatok feldolgozás céljainak megfelelően. A személyes adatok olyan formában vannak tárolva, amely lehetővé teszi a személyek azonosítását, akikkel az adatok kapcsolatban állnak, de csak addig, amíg az a feldolgozás céljának eléréséhez feltétlenül szükséges.
4.
Adminisztrátor megvédi a személyes adatokat az illetéktelen személyek általi hozzáféréstől, nyilvánosságra hozataltól, az elveszítéstől, megsemmisüléstől vagy illetéktelen módosítástól a megfelelő rendszer és a technikai biztonság használatával.
5.
Az Adatvédelmi Irányelvekben használt kifejezések a következőket jelentik:
 1. Vásárló - az a természetes személy, jogi személy vagy szervezeti egység, aki nem jogi személy, de amelyek részére a különleges rendelkezések jogképességet biztosítanak, és aki a megrendelést leadja a Boltban;
 2. Felhasználó - az Online Áruház weboldalát használó bármely személy, akinek elektronikus úton szolgáltatásokat lehet nyújtani, vagy akivel Adásvételi Szerződést lehet kötni;
 3. Online Áruház (Bolt) - a hu.e-mossa.eu címen elérhető weboldal, amelyen keresztül Felhasználó Megrendeléseket adhat le;
 4. Eladó - Marcin Błahyj és Piotr Błahyj közösen vezetnek polgári jogi társaságot, melynek neve MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. székhelye Toruń, bejegyzett a gazdasági miniszter által vezetett Központi Nyilvántartásba és a Gazdasági Tevékenységről szóló Adatbázisba, rendelkezik tevékenység végzési helyszínnel és levelezési címmel: Barwna 53, 87-100 Toruń, Lengyelország, adóazonosító szám PL: 8792554728, Statisztikai számjel: 340440230, BDO: 000388568, email: hu.store@e-mossa.eu;
 5. Adásvételi Szerződés - áruk adásvételére vonatkozó szerződés a Polgári Törvénykönyv értelmében, amelyet MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. és a Felhasználó között köttetett meg a Bolt weblapjának használatával;
 6. Megrendelés – A Felhasználó szándéknyilatkozata, amely közvetlenül az adásvételi szerződés megkötésére irányul, és amely első sorban meghatározza az áruk típusát és mennyiségét.
Adatok feldolgozásának célja, terjedelme és tárgya, illetve az adatok átvevői
6.
Minden alkalommal az Adminisztrátor által feldolgozott adatok célja, terjedelme és címzettjei a Felhasználó által az Online Áruházban végrehajtott műveletektől függ.
7.
Adminisztrátor csak az Adásvételi Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben dolgozza fel azokat a személyes adatokat, amelyeket Felhasználó önként adott meg az Online Áruházban történő fiók létrehozásakor annak érdekében, hogy Megrendelést adjon le az Online Áruházban.
8.
Minden alkalommal, az Adásvételi Szerződés megkötéséhez szükséges adatok körét korábban fel kell tüntetni az Online Áruház oldalán.
9.
A regisztráció során vagy később a Felhasználó beleegyezhet a hírlevél részére történő küldésébe, az általa megadott e-mail címre. A fenti beleegyezés kifejezése egyenértékű a személyes adatok Adminisztrátor általi feldolgozásába a saját termékek közvetlen marketingje céljából, valamint az Elektronikus Szolgáltatások Nyújtásáról Szóló 2002. július 18-i Törvényben meghatározott kereskedelmi információk küldésébe a megadott e-mail címre. A beleegyezés kifejezése önkéntes, és a Felhasználó bármikor visszavonhatja azt az Online Áruház oldalán a "Leiratkozás" opció kiválasztásával a hírlevél szolgáltatás aktiválására szolgáló helyen, vagy az Adminisztrátor tájékoztatása útján, annak e-mail címére küldve: dane.osobowe@e-mossa.eu.
10.
Az Ügyfelek személyes adatainak Adatkezelő általi feldolgozásának céljai a következők:
 1. az adásvételi szerződés vagy az Elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés megkötése és végrehajtása, valamint a panaszok elbírálása (a GDPR 6. cikk, 1.b pontja, azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett szerződő fél, vagy az érintett kérésére a szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez);
 2. az Adminisztrátor saját termékeinek vagy szolgáltatásainak közvetlen marketingje (a GDPR 6. cikk 1a pontja, azaz az érintett hozzájárult személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő kezeléséhez);
 3. az Adminisztrátor vagy partnerei (beleértve a lenti 11. pontban felsoroltakat), valamint egyéb szervezetek (ún. harmadik felek) által végzett marketing, elemző és statisztikai tevékenységek, amelyekkel az Adminisztrátor együttműködik (a GDPR 6. cikk, 1f. pontja, azaz annak feldolgozása az adminisztrátor vagy harmadik fél által követett jogos érdekek érdekében szükséges).
11.
Az Online Áruház Felhasználói személyes adatainak címzettjei olyan szervezetek, amelyek az Adásvételi Szerződés végrehajtásával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtanak. Adminisztrátor csak azokat az adatokat adja át, amelyek egy adott tevékenység végrehajtásához feltétlenül szükségesek az Adásvételi Szerződés alapján:
 1. olyan Felhasználó esetében, aki az Online Áruházat postai úton vagy futár általi kézbesítés útján használja, Adminisztrátor a Felhasználó összegyűjtött személyes adatait átadja a szállítást végző kiválasztott fuvarozónak vagy annak a közvetítőnek, aki Adminisztrátor kérésére a küldemények küldését realizálja, azaz:
  • DHL - DHL Parcel Polska Sp. Z o.o., ul. Osmańska 2, Varsó, Lengyelország
  • DPD Polska Sp. z o.o., Mineralna 15, 02-274, Varsó, Lengyelország
  • GLS - General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., ul.Tęczowa 10, Głuchowo, 62-052 Komorniki, Lengyelország
 2. olyan Felhasználó esetében, aki az Online Áruházat elektronikus fizetési móddal vagy bankkártyával használja, Adminisztrátor a Felhasználó általa összegyűjtött személyes adatait megadja a fenti fizetéseket az Online Áruház számára végrehajtó alanyok számára, azaz:
  • Paypal - társaság PayPal (Europe) S.a r.l.& Cie, S.C.A., 5. kon. 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg
  • IdoPayments sp. z o.o., ul. al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, Lengyelország, KRS: 0000859711, NIP: 8522666251
 3. Adminisztrátor személyes adatokat szolgáltat az Online Áruház informatikai rendszerét működtető alanyok számára, azaz: IAI S.A. székhelye Szczecin, ul. Piastów 30, 71-064 Szczecin, Lengyelország.
12.
Adminisztrátor nem használ automatizált döntéshozatali mechanizmusokat, különös tekintettel erra, az adatok nem kerülnek átadásra a GDPR 13 pont 2 lit. értelmében.
Cookies (sütik) és működési adatok
13.
A hu.e-mossa.eu Online Áruház nem gyűjt automatikusan adatokat, kivéve azokat az adatokat, amelyek a Cookies (sütik) fájlban találhatók az Áruház weboldalának használata során.
14.
A Cookie-k (süti) fájlok, kis szöveges fájlok, amelyeket az Online Áruház szervere küld el, és amelyeket az Online Áruház oldalát látogató személy oldalára mentenek és ott tárolnak (pl. a számítógép merevlemezén, laptopon vagy az okostelefon memóriakártyáján - attól függően, hogy melyik eszközt használja az Online Áruház adott látogatója). Bizonyos információkat tartalmaznak a hu.e-mossa.eu Online Áruház vásárlóinak tevékenységeiről. Az ideiglenes Cookies (sütik) a böngésző bezárásakor törlődnek, míg az állandó Cookies (sütik) az oldal használatának befejezése után is tárolódnak. A Cookies (sütik) felgyorsítják és megkönnyítik az Online Áruház használatát. Többek között részletes információk találhatók a Cookies (sütikről), valamint azok létrehozásának történetéről itt: https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-sütik. Az Üzemeltető által alkalmazott süti (cookies) fájlok mindenek elött az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások és ezek minőségének javítását szolgálják. Ennek megfelelően az Üzemeltető, valamint a vele kapcsolatban lévő szolgáltatok, amelyek az analitikával és statisztikával kapcsolatos támogatást nyújtják részére, a sütik (cookies) használatának köszönhetően információkat rögzíthetnek, illetve további információk begyűjtését teszik lehetővé a Felhasználó telekommunikációs eszközén (számítógép, telefon, tablet stb.) tároltak közül. A hu.e-mossa.eu által használt Cookies (sütik) típusai a következők:
 1. Cookies (sütik) munkamenet - csak akkor működnek, amikor a Felhasználó a hu.e-mossa.eu Áruház oldalát böngészi, biztosítva annak megfelelő működését, és az Áruház szervere felhasználja őket a böngésző tevékenységével kapcsolatos információk tárolására, ami azt jelenti, hogy a Felhasználó szerverével való kapcsolat megszakadása esetén ugyanarra a helyre térhet majd vissza az oldalon.
 2. Állandó Cookies (sütik) - a hu.e-mossa.eu Áruház oldalának látogatása után is az Felhasználó eszközén maradnak, ami azt jelenti, hogy a weboldal a későbbi oldalmegtekintések során emlékezni tud a Felhasználó beállításaira, ami megkönnyíti a navigációt és megjegyzi a Felhasználó preferenciáit is (pl., nyelvi változatot, a Felhasználót érdeklő termékeket, stb.).
 3. Külső alanyoktól származó Cookies (sütik) (angolul: third parties cookies) - ezek például reklámszerverek, vállalati szerverek és szolgáltatók fájljai (pl. keresések vagy az oldalon elhelyezett térképek), amelyek lehetővé teszik a megjelenített webhely hozzáigazítását a Felhasználó preferenciáihoz és szokásaihoz.
15.
Az Adminisztrátor akkor dolgozhatja fel a Felhasználók Cookies (sütikben) szereplő adatait, amikor azok használják az Online Áruház oldalát, de csak a következő célokra:
 1. az Online Áruházba bejelentkezett Felhasználók azonosítására és annak kimutatására, hogy be vannak jelentkezve;
 2. a Felhasználó tartózkodási helyére való emlékezés annak érdekében, hogy a Felhasználónak átadott információkat adaptálja, figyelembe véve annak tartózkodási helyét;
 3. elemzés névtelen statisztikákon alapuló nézettségi adatok tekintetében annak megértése érdekében, hogy a Felhasználók hogyan használják az Online Áruházat az Online Áruház struktúrájának és funkcionalitásának javítása érdekében;
 4. segítséget nyújt az Üzemeltetőnek egy olyan ajánlat személyre szabásában, amely az általa kínált termékeket a felhasználó preferenciáinak, illetve valós igényeinek tudjon a legjobban megfelelni, amely magában foglalja a termékek kikeresésének gyorsítását, a kommunikáció és a felületen megjelenő információk személyessé tételét;
 5. a statisztikai és az Üzlet használatával kapcsolatos egyéb adatok mérlegelésének köszönhetően hozzájárul az Üzlet minőségi fejlesztéséhez;
 6. a vásárlás céljából a kosárban elhelyezett Termékek rögzítése és a Felhasználó által az Üzletben megkezdett vásárlási folyamat fenntartása;
 7. a kitöltött Megrendelőlapok, felmérések vagy az Online Áruházba történő bejelentkezési adatok mentése céljából;
 8. az Online Áruház webhelye tartalmának igazítása a Szolgáltatás címzettjének egyéni preferenciáihoz (például a színek, a betűméret, az oldal elrendezése tekintetében), valamint az Online Áruház weboldala használatának optimalizálása céljából;
 9. névtelen statisztikák vezetése az Online Áruház oldalának használatáról;
 10. a Felhasználó tudatos hozzájárulását követően az Üzemeltető a süti fájloknak, tag-oknak vagy egyéb hasonló funkcióknak köszönhetően a felületen megjelenő és az Online Árúházhoz kapcsolódó, illetve egyéb, harmadik személy által üzemeltetett felületekről származó hirdetések személyre szabottan jelenhetnek meg, ami a felhasználó keresési szokásainak, előzményeinek feldolgozása alapján történik meg.
A szolgáltatás Üzemeltetője a süti fájlokat a feljebb említett célokból kifolyólag többek között a következő felekkel együttműködve használja:
 1. Multimediális tartalom bemutatására az oldalon, amelyek külső oldalakról kerülnek letöltésre:
  • www.youtube.com (Cookie-k Adminisztrátora - a Google Inc. székhelye az Egyesült Államokban: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043)
 2. általános és névtelen statikai adatok gyűjtése, elemző eszközök segítségével:
  • Google Analytics (Cookie-k Adminisztrátora - a Google Inc. székhelye az Egyesült Államokban:1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043)
  • IAI-Shop.com (cookie - Adminisztrátor – Lengyelországban székhellyel rendelkező IAI S.A.Aleja Piastów 30 PL-71-064 Szczecin)
  • Microsoft Advertising (Cookies Adminisztrátor - Microsoft Ireland Operations Limited Írországi székhellyel: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521);
 3. a Felhasználó preferenciáihoz szabott reklámok bemutatása az online hirdetési eszköz segítségével:
  • Google AdSense (Cookie - Adminisztrátor - Google Inc. az Egyesült Államokban: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043)
  • Facebook.com (Cookie Adminisztrátor - az USA-ban található Facebook Inc.:1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025; vagy Facebook Ireland Írországi székhellyel: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Dock, Dublin, D02 X525)
  • Microsoft Advertising (Cookies Adminisztrátor - Microsoft Ireland Operations Limited Írországi székhellyel: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521);
 4. bejelentkezés az oldalra egy másik oldalon található fiók használatával:
  • Facebook Connect (Cookies Adminisztrátor - Facebook Inc székhelye az Egyesült Államokban: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025; vagy Facebook Ireland Írországi székhellyel: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Dock, Dublin, D02 X525)
  • Google (Cookies Adminisztrátor - Google Inc székhelye az Egyesült Államokban:1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043);
  • LinkedIn (Cookies Adminisztrátor: LinkedIn székhelye az Egyesült Államokban: 1000 W Maude Sunnyvale, CA 94085);
 5. interaktív funkciók használata az oldal népszerűsítéséhez a közösségi oldalakon:
  • twitter.com (Cookies Adminisztrátor - Twitter Inc. székhelye az Egyesült Államokban:1355 Market St #900, San Francisco, CA 94103) plus.google.com (Cookies Adminisztrátor - Google Inc székhelye az Egyesült Államokban:1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043)
  • Facebook.com (Cookies Administrator - Facebook Inc székhelye az Egyesült Államokban:1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025; vagy Facebook Ireland Írországi székhellyel: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Dock, Dublin, D02 X525)
  • Pinterest (Cookies Adminisztrátor - Pinterest, Inc. székhelye az Egyesült Államokban:651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103);
 6. vélemények ismertetése az Internet Szerviz oldalán, amelyek egy külső Internet Szerviz oldalról kerülnek letöltésre, mint ahogy a vásárolt termékről és / vagy az Online Áruházról szóló vélemény közzététele és az alább felsorolt szervezetek weboldalain való elhelyezés céljából, a Felhasználó előzetes beleegyezésével:
  • Google (Cookies Adminisztrátor - Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA)
  ezt a hozzájárulást azonban Felhasználó bármikor visszavonhatja, ha üzenetet küld a következő e-mail címre: dane.osobowe@e-mossa.eu.
16.
Alapértelmezés szerint a piacon elérhető legtöbb internetböngésző alapértelmezés szerint elfogadja a Cookies (sütiket). Mindenkinek lehetősége van meghatározni a Cookies (sütik) használatának feltételeit a saját böngészőjének beállításai segítségével. Ez azt jelenti, hogy például részben korlátozhatja (pl. Ideiglenesen) vagy teljesen letilthatja a Cookies (sütik) mentésének lehetőségét - ez utóbbi esetben azonban ez hatással lehet az Online Áruház egyes funkcióira (például lehet, hogy lehetetlen teljesíteni a Megrendelési utat a Megrendelési űrlapon keresztül, mert a megrendelés leadásának következő lépései nem emlékeznek a kosárban lévő Termékekre).
17.
A webböngésző beállításai a Cookies (sütik) területén fontosak a cookie-k Online Áruházunk általi használatához való hozzájárulás szempontjából - a törvénynek megfelelően az ilyen beleegyezés a webböngésző beállításain keresztül is kifejezhető. Ilyen hozzájárulás hiányában a Cookies (sütik) böngészőjének beállításait ennek megfelelően módosítani kell.
18.
Minden esetben letilthatják a Cookies (süti) fájlok telepítését, vagy eltávolíthatják az állandó Cookies (süti) fájlokat, alkalmazva az Önök internet böngészőjében a megfelelő opciókat. Probléma esetén javasoljuk, hogy használja a böngésző súgóját, vagy vegye fel a kapcsolatot az alkalmazott böngésző gyártójával.
19.
A Cookies (süti) fájlokra vonatkozó beállítások részletes információi, illetve azok önálló eltávolítása a legnépszerűbb webböngészőkben, elérhetőek a böngésző segítségében, illetve az alábbi weblapokon (csak kattintson a linkre):
20.
Az Adminisztrátor az Online Áruház használatával kapcsolatos anonimizált operatív adatokat is feldolgozza (IP-cím, tartomány), azért, hogy statisztikákat generáljon az Online Áruház adminisztrációjában. Ezek az adatok összesítettek és névtelenek, vagyis nem tartalmaznak olyan szolgáltatásokat, amelyek azonosítják az Online Áruház látogatóit. Ezeket az adatokat nem közlik harmadik felekkel.
Azon személyek jogai, akiknek az adatait feldolgozzák
21.
A Felhasználónak joga van kérni Adminisztrátort, hogy hozzáférhessen személyes adataihoz, jogot kérhet az adatkezelés korlátozására, jogot kérhet az adatok megváltoztatására vagy helyesbítésére, ha azok helytelenek vagy hiányosak, joga van az adatok továbbítására, korlátozására vagy az adatok törlésére, valamint joga van tiltakozni az adatfeldolgozás ellen.
22.
A Felhasználó maga módosíthatja vagy javíthatja az adatait, ha azok helytelenek vagy hiányosak, a Felhasználó saját számláján a megfelelő funkció használatával.
23.
Ha a Felhasználó hozzájárulását adja adatai feldolgozásához, a hozzájárulás bármikor visszavonható anélkül, hogy az befolyásolná a hozzájárulás alapján a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.
24.
A fent említett jogok gyakorlása érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Adminisztrátorral, és írásban küldjön megfelelő üzenetet az Adminisztrátor címére: ul. Barwna 53, 87-100 Toruń vagy e-mailben az Adminisztrátor e-mail címére: dane.osobowe@e-mossa.eu.
25.
A személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése esetén a Felhasználónak joga van panaszt benyújtani a felügyeleti szervnél, aki a Személyes Adatvédelmi Hivatal Elnöke.
A személyes adatok feldolgozásának ideje
26.
A Felhasználó személyes adatait az Adásvételi Szerződés megfelelő végrehajtásához szükséges ideig, majd ezt követően a követelések elévülésének megfelelő ideig kezeljük.
27.
A Felhasználó személyes adatait, amelyeket azok beleegyezésével szereztek a marketing célú feldolgozásokhoz, a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.
Hozzájárulás kérdések közzétételéhez
28.
A Felhasználó vállalja, hogy az Adminisztrátor közzéteszi az Online Áruház weboldalán annak a kérdésnek a tartalmát, amelyet a Felhasználó az Online Áruház weboldalán található kérdőívek útján küld az Online Áruháznak. A fenti módon közzétett kérdéseket nem kísérik az érdeklődő adatai, különös tekintettel annak e-mail címére.
Szerzői jogok
29.
Az online áruház, beleértve a nevét, valamint összetevőit: fényképeket, képeket, hanganyagokat, videókat, prezentációkat, grafikai elemeket, információkat, szoftvereket és jogokat az adatbázisok területén, valamint minden egyéb, az Áruház honlapján bemutatott, vagy innen letölthető anyagok a weboldalon (a továbbiakban: "Tartalom") jogi védelem alá esnek, és a tulajdonosokat, eladókat, vagy azokat az alanyokat illeti meg akikkel az Eladó megkötötte a megfelelő szerződéseket. Az Eladó tartalmát szerzői jog, védjegy, megkötött kereskedelmi szerződések és egyéb jogok védik. A Felhasználó jogosult a Tartalmat, beleértve az Eladó Tartalmát is, a jogszabályoknak megfelelően csak a megengedett saját felhasználás keretein belül és kizárólag az Online Áruház rendeltetésszerű használatára használni. Az Eladó Tartalmának a fentiektől eltérő körben történő felhasználása csak az Eladó előzetes, kizárólag írásos formában kifejezett beleegyezése mellett lehetséges. A Felhasználó semmilyen módon nem módosíthatja az Eladó Tartalmát, nem készíthet róla másolatot, nem jelenítheti meg nyilvánosan, nem terjesztheti és nem használhatja fel nyilvános vagy kereskedelmi célra. A Tartalom, különösen az Eladó Tartalmának jogosulatlan használata, sértheti a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó jogszabályokat (beleértve a szerzői és járulékos jogokról szóló 1994. február 4.-ei törvény rendelkezéseit), a védjegyeket, az adatvédelmet és a reklámot, vagy más jogokat, vonatkozó szabályokat és előírásokat. A Felhasználó nem távolíthat el semmilyen szerzői jogot, védjegyet vagy egyéb értesítést az online áruházból, vagy az Eladó Tartalmából. A Tartalomra vonatkozó, a jelen adatvédelmi irányelvekben, vagy a fent említett külön írásos hozzájárulás alapján kifejezetten nem biztosított jogok, az ilyen Tartalmak tulajdonosainak vannak fenntartva és a törvény védelme alá esnek.
Záró rendelkezések
30.
Az Online Áruház tartalmazhat más oldalakra átirányító linkeket. Ez az adatvédelmi irányelv csak a hu.e-mossa.eu Online Áruházra vonatkozik.
31.
Kérjük, küldje el az adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatos kérdéseit a következő e-mail címre: dane.osobowe@e-mossa.eu
32.
Az Online Áruház fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor módosítsa és frissítse ezt a szabályzatot annak biztosítása érdekében, hogy az mindenkor megfeleljen az adott törvényi előírásoknak, és megfeleljen az aktuális termék- és szolgáltatási ajánlatnak. Az esetleges változásokat az adatvédelmi irányelv módosításait tartalmazó egységes szöveg formájában teszik közzé az Áruház hu.e-mossa.eu weboldalán. Ezenkívül a hu.e-mossa.eu Online Áruházban történő vásárláshoz minden alkalommal meg kell ismerni a házirend aktuális verzióját és azt el kell fogadni.
pixel